fbpx

‘Verlost van verkeer, nu deze monsters’

Verlost van verkeer, nu deze monsters - De Rijnpost

Word je niet in je kop gebeten, dan is het wel een ander die dat in je staart doet. Maar ook: geef je geen toestemming voor iets lelijks in je achtertuin omdat je daarvoor geen ruimte hebt, dan is het wel de buurman die dat wel doet. Om te pesten misschien of als een wederdienst voor de vele hulp van diezelfde buurman die de zachte verplichting van de overheid niet kan nakomen? Via de buurman lukt dat wel. Dat alles is van toepassing op het spraakmakende nieuws vorige week dat met name Veenendaal-west, en die strook doortrekkende richting Buursteeg, te maken krijgt met windmolens. Horizonvervuiling maar ook slagschaduwen en lawaai zijn het lot voor de Veenendalers die hier wonen. Renswoude en Utrechtse Heuvelrug wrijven zich in de handen: wij zijn er van af! Deze gemeenten onderzoeken of uitzonderlijk hoge windmolens aan de rand van hun gemeente mogelijk zijn en hebben daarvoor reeds een mogelijke locatie op het oog.

Renswoude laat ze plaatsen – als alles doorgaat tenminste – aan de voet van de Emminkhuizerberg, langs de snelweg. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft het oog laten vallen op Overberg aan de Eindseweg. dat zijn de weilanden aanpalend aan de A12, tussen de heuveltjes met het oorlogsmonument van Van de Brandhof/Pol en de A12, daar waar in maart 1944 een B-14 Liberator een geslaagde noodlanding maakte.

Let wel: er zijn nog geen ruimtelijke besluiten genomen voor deze voorlopige zoeklocaties. Het zijn dus nog maar reële opties. Het is daarom dat de gemeente Veenendaal haar inwoners er niet eerder over informeerde. Bekend was dat er in deze gemeente simpelweg geen plek was voor windmolens. De gemeente is volgebouwd en barst haast uit haar voegen. En dus werd ook het verzoek gedaan aan buurgemeenten met veel meer grond. Die bleken bereidwillig. Kwade tongen beweren dat in het geval van Renswoude dit als wederdienst is voor ‘hofleverancier’ Veenendaal. Die is immers al jaren welwillend maximale ambtelijke expertise aan het kasteeldorp te leveren. Wie zal het zeggen? Dit soort zaken worden nooit openbaar uitgesproken of genotuleerd. Vorige week dinsdag werd op de site van deze krant het verhaal verteld. De volgende dag stond het ook in de papieren editie. Het leverde op Facebook bijzonder veel reacties op, vooral omdat geen Veenendaler zich ooit gerealiseerd heeft dat de horizonvervuiling, slagschaduwen, hoogte van de energieopwekkers e.d. zo groot zouden zijn. De gemeente heeft hierin nooit actief gecommuniceerd omdat ze zich hierin geen partij vond. Pas nadat zoveel inwoners reacties hebben geplaatst na de berichten in deze krant, komt men zelf in actie.

De beoogde windmolens zijn van industriële omvang. De tiphoogte, het hoogste punt als een wiek recht omhoog staat, is 240 meter. Ter vergelijking: de windmolens op de grens van Ede en Veenendaal reiken tot ‘slechts’ 130 meter. Binnen een straal van 1,5 kilometer van de windmolens vallen niet alleen veel huishoudens in Overberg maar ook enkele Veenendaalse wijken. In Veenendaal-West gaat het al gauw om meer dan 10.000 mensen, woon achtig in wijken als de Vogelbuurt (rond de Goudvink en Rietzanger en aangrenzende straten), Componistenbuurt (rond de Componistensingel en de aangrenzende Munnikenweg) en Het Ruisseveen (rond onder meer de Schans en het Oudeveen).De windmolens zorgen voor veel omwonenden ook voor slagschaduwen en geluidshinder. Die overlast kan flink zijn, afhankelijk van de winkracht, windrichting en afstand tot de molens. Windturbines van deze omvang produceren een indringend laagfrequent geluid, dat bij sterke wind regelmatig aanzwelt tot 80 decibel. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een gemiddelde stofzuiger die naast je staat. Omwonenden in het buitengebied van de gemeenten Renswoude en de Utrechtse Heuvelrug hebben zich inmiddels georganiseerd binnen de Stichting Duurzaam en Leefbaar. Die wil de windmolens weren en alternatieve ideeën voor verduurzaming aandragen. Die moeten dan niet gepaard gaan met horizonvervuiling, slagschaduw, geluidsoverlast, daling van woningwaarde én gezondheidsklachten.

Het regende reacties op Facebook. Een bloemlezing. Marcel Jansen stelt: ”Zijn we bijna van de hoogspanningsmasten af, krijgen we dit.” Diny Van de Lustgraaf: ”Het is niet alleen maar horizonvervuiling! De gevolgen voor de volksgezondheid van onze mooie woonwijk staat hier op het spel. Wat kunnen wij als bewoners doen om het plaatsen van deze enorme windmolens op deze onaanvaardbare kleine afstand van onze woonwijk te stoppen? Met wat mopperen alleen komen we er niet!”

Politiek

Hans van de Braak van de PvdA Veenendaal gaf een persoonlijke reactie: ”De raad van Veenendaal heeft zich uitgesproken tegen grote windmolens te plaatsen op Veenendaals gebied. Bij lage zon in de winter zal een molen van 240 meter een slagschaduw geven van zo’n 450 meter. Het blijft echter een vorm van horizonvervuiling.” Gerard Oostermeijer, één van de initiatiefnemers van de groep Duurzaam en Leefbaar die ageert tegen de komst van de molens, reageert direct: ”Nu nog even de buren er op aanspreken. Daarnaast is de informatie niet juist. De slagschaduw van windmolens van 240 meter kan oplopen tot 2,7 kilometer. De 450 meter is in wintertijd rond het middaguur, daar heeft Veenendaal geen last van. Wel van de laatste uurtjes zomerzon, met slagschaduw tot ver in de wijk.”

Ilona van de Weerdhof heeft de suggestie: ”Denkt de raad ook aan de Nieuweweg-noord? Dat is ook Veenendaal! Wij zijn ook erg bang voor de slagschaduw.” Waarop Henk Bos direct stelt: ”Zijn jullie daar eindelijk verlost van zwaar verkeer, komen ze met dit soort ‘monsters’.” Diny Van de Lustgraaf: ”In onze buurlanden is er onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden en daar is het verboden om in een straal van een aantal kilometers (per land verschillend) van bewoning een windmolen te plaatsen. Hier in Nederland doet ze alsof ze gek zijn. De dichtstbijzijnde molen dreigt op een afstand van ongeveer 500 meter van onze woonwijk te worden geplaatst.” Frans Demoet weet: ”De overlast kan flink zijn, afhankelijk van de windkracht, windrichting en afstand tot de molens.

Windturbines van deze omvang produceren een indringend laagfrequent geluid, dat bij sterke wind regelmatig aanzwelt tot 80 decibel. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een stofzuiger die naast je staat.”

Petitie ondertekenen

Op Facebook wordt door menigeen aangegeven dat het belangrijk is om de petitie massaal te ondertekenen en de raadsleden van Veenendaal aan te spreken. ”Zij moeten zorgen dat er vanuit Veenendaal druk uitgeoefend wordt op zowel Renswoude als de gemeente Utrechtse Heuvelrug.” De actiegroep ‘Duurzaam en leefbaar’ strijdt tegen de komst van de windmolens in de regio. De petitie hiertegen is in te zien en te ondertekenen via duurzaamenleefbaar.nl

Bron: De Rijnpost – week 15 / 14 april

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *