Over de stichting

De gemeenten Renswoude en Utrechtse Heuvelrug hebben vanuit de zogenaamde RES plannen gemaakt om windmolens te plaatsen op hun grondgebied om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Omwonenden in het buitengebied van de gemeenten Renswoude, Utrechtse Heuvelrug en de direct daaraan grenzende gemeente Veenendaal hebben zich inmiddels georganiseerd om het plaatsen van de windmolens tegen te houden op het genoemde grondgebied.

Om het initiatief kracht bij te zetten hebben wij hiervoor een stichting opgericht genaamd: Duurzaam en Leefbaar. Namens deze stichting en haar begunstigers zullen wij als bestuur communiceren richting derden en alternatieven aandragen om de opgelegde doelstelling te realiseren, maar zonder ongewenste windmolens.

Word gratis lid van de stichting