fbpx

Overberg blaast stoom af; emoties over windmolens laaien hoog op

HEUVELRUG Wel of geen windmolens, dat is de vraag die inwoners van het buitengebied tussen Overberg, Veenendaal en Renswoude uit de slaap houdt. Donderdagavond konden ze bij de gemeenteraad hun zorgen uiten en hun bezwaren toelichten. Dat ging er niet altijd even zachtzinnig aan toe. Soms werd er niet op de bal maar op de man gespeeld. Volgens SGP-er Gijsbert Doornenbal deed dat afbreuk aan goed onderbouwde argumenten.

Het plan om het gebied ten noordoosten van Overberg en ten zuiden van de A12 aan te wijzen als zoekgebied voor windturbines, doet de emoties van bewoners hoog oplaaien. Wethouder Rob Jorg (VVD) zegt dat de 240 meter hoge windmolens alleen worden toegestaan als dit ,,geen ontoelaatbare effecten heeft op de gezondheid van omwonenden”. Inwoners van het gebied zijn er echter niet gerust op.

MISLEIDEND Inspreker Michiel Malotaux uit Veenendaal zei dat hij de term zoeklocatie misleidend is en dat beter over een aanwijslocatie gesproken kan worden. Hij beschuldigde de gemeente Utrechtse Heuvelrug ervan, de bewoners van Overberg en Veenendaal-West te minachten. Volgens Malotaux zijn er in Driebergen meer voorstanders van windenergie te vinden zijn en daarom stelde hij voor om de windmolens te plaatsen in de omgeving van kasteel Sterkenburg en landgoed Bornia.

INSINUATIE Dat het verzet tegen de komst van windturbines grimmiger wordt, bleek onder andere uit een inspraakreactie van Gerrit Bulten uit Veenendaal. Die kondigde aan dat hij Heuvelrugbestuurders persoonlijk aansprakelijk gaat stellen voor materiële en immateriële schade, als er daadwerkelijk windmolens bij Overberg geplaatst worden. Bovendien deinsde Bulten niet terug voor een insinuatie over veronderstelde belangenverstrengeling van de kant van VVD-wethouder Rob Jorg.

EMOTIES Na afloop van de hybride raadsbijeenkomst laakte D66-raadslid Erik van Buiten deze en andere persoonlijke aanvallen. ,,Het zullen de emoties zijn, maar dat mag best wel minder. Wie bloed wil zien, kan beter naar een gevecht van Badr Hari gaan”, aldus Van Buiten op Twitter. Ook commissielid Gijsbert Doornenbal (SGP) vond de verdachtmakingen onnodig.

ONDERZOEK In een aantal meer inhoudelijke inspraakreacties werd donderdagavond bezwaar gemaakt tegen de laagfrequente geluidsoverlast van windmolens en de daarmee samenhangende gezondheidsrisico’s. Het ontbreken van deugdelijk onderzoek naar de gevaren zou voldoende reden moeten zijn om voorlopig af te zien van de plaatsing van windturbines, aldus de insprekers.

BALANS De keuze voor Overberg wordt door tegenstanders als eenzijdig ervaren, zo bleek. Opvallend genoeg pleitte ook de coöperatie Heuvelrug Energie er als voorstander van windmolens voor, om het Nationaal Park niet langer uit te sluiten als zoekgebied. Maar de coöperatie benadrukte nog eens het belang van een goede balans tussen zonne-energie en windenergie. Volgens Heuvelrug Energie is de kans groot, dat netbeheerder Stedin niet in staat is om gedurende het gehele jaar de opgewekte zonnestroom op het net te verwerken.

Door Michiel Schaaij

Bron: Nieuwsblad de Kaap (https://www.nieuwsbladdekaap.nl/premium/lokaal/politiek/751108/overberg-blaast-stoom-af-emoties-over-windmolens-laaien-hoog-op)

Een gedachte over “Overberg blaast stoom af; emoties over windmolens laaien hoog op

  1. Waar die windmolens goed voor zijn , is de zakken vullen van de initiatiefnemers. Ze kosten meer dan dat ze opbrengen, en over het milieu maar te 🤫 als die molens worden geschreven weten ze nog niet waar ze met die wieken naar toe moeten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *